Elsős TTK-s hallgatók figyelem!

IDEGENNYELV OKTATÁSA

A TTK HALLGATÓI SZÁMÁRA

A DE TTK hallgatói számára a diploma megszerzésének előfeltétele, hogy államilag elismert középfokú (B2) komplex (C típusú) nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezzenek és teljesítsenek egy szaknyelvi félévet (2 kredit értékben).

A nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatókat kérjük, hogy már egyetemi tanulmányaik legelején kapcsolódjanak be a nyelvi képzésbe, hogy a 6 félév során az előírt nyelvi követelményeket teljesíteni tudják.

A nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára a szaknyelvi félév kötelező. Ezt a tárgyat csak a tanulmányok 3. félévétől lehet felvenni, de nem tanácsos az egyetemi tanulmányok végére halasztani!

A DE TTK és IK hallgatói számára a DE TTK Nyelvtanári Csoport biztosítja a nyelvi képzést angol és német nyelvből. www.ttknyelvoktatas.hu

Javasoljuk, hogy abból a nyelvből vegyenek fel kurzusokat, amit a középiskolában már tanultak, hogy minél hamarabb sikerüljön a nyelvi követelményeket teljesíteni!

A nyelvi képzés ún. modulrendszerben zajlik, a modulok egymásra épülnek, mindenki a tudásának megfelelő szinten léphet be a képzésbe.

  1. modul: Kezdő szint (A1) – térítéses
  2. modul: Középhaladó (A2) – térítéses
  3. modul: Középhaladó  (B1) – térítéses
  4. modul: Szóbeli nyelvvizsga előkészítő (B2) – finanszírozott
  5. modul: Írásbeli nyelvvizsga előkészítő (B2) –  finanszírozott
  6. modul :Szaknyelvi félév – kötelező

A nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatók nyelvi kurzusra online szintfelmérő teszt kitöltésével jelentkezhetnek. A teszt 2015. augusztus 25 – szeptember 7 között érhető el a www.sznyt.unideb.hu weboldalon. Kérjük, ne késsenek le a határidőről, mert szeptember 9-től megindul a csoportok kialakítása és az órarend készítése! A teszt kitöltéséhez szükséges a Netpun-kód! 

A szintfelmérő eredményéről a TTK Nyelvtanári csoport honlapján www.ttknyelvoktatas.hu találnak 2014. szeptember 9-től értesítést és javaslatot teszünk arra, hogy melyik modulban kapcsolódjanak be a nyelvi képzésbe.

Ekkor értesítünk mindenkit szintén a honlapon az óramegbeszélések időpontjáról is, ahol találkozhatnak leendő tanáraikkal.

Fontos, hogy minden érdeklődő jelenjen meg ezen a megbeszélésen, mert ekkor alakulnak meg a csoportok és dől el az óra időpontja is. Kérjük, hogy a Neptunban csak a tanárral való egyeztetés után vegyék fel az órát!

A nyelvórákat a TEK Egyetem sugárút 13. szám alatti épületében tarjuk.

A TEK-en folyó nyelvoktatással és a nyelvvizsga lehetőségekkel kapcsolatosan minden további információ és egyéb elérhetőségek megtalálhatók a www.ttknyelvoktatas.hu weboldalon!