Kurzusok

A kurzusok a NEPTUN Tanulmányi Rendszerben elérhetők!

TÁJÉKOZTATÓ A NYELVÓRÁK FELVÉTELÉRŐL

A DE TTK hallgatói számára a diploma megszerzésének előfeltétele, hogy államilag elismert középfokú (B2) komplex (C típusú) nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezzenek és teljesítsenek egy szaknyelvi félévet (2 kredit értékben).

A nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatókat kérjük, hogy már egyetemi tanulmányaik legelején kapcsolódjanak be a nyelvi képzésbe, hogy a 6 félév során az előírt nyelvi követelményeket teljesíteni tudják.

Kérünk minden hallgatót, aki nyelvórát szeretne felvenni, hogy mindenképpen jelenjen meg a tanárok által kiírt óramegbeszéléseken, mert akkor dől el az órák időpontja. Ha valaki nem tud részt venni személyesen a megbeszélésen, akkor e-mailen jelezze tanárának részvételi szándékát.

Senki ne várjon arra, hogy a Neptunon jelenjen meg az időpont, mert próbáljuk úgy alakítani az órarendet, hogy a nyelvórák ne ütközzenek a szakmai tárgyakkal, ezért nem mi adjuk meg előre az időpontot. Próbáljuk úgy alakítani, hogy maximálisan figyelembe tudjunk venni minden hallgatói igényt. Ezért van szükség megbeszélésre, és ezért kérünk mindenkit, hogy lehetőleg jöjjön el, mert csak a megbeszélésen jelenlévő hallgatók órarendjéhez tudunk igazodni.

A DE TTK Nyelvtanári Csoportja angol, német (igény esetén: spanyol, francia) nyelvből biztosítja a nyelvi képzést.

A nyelvi képzés ún. modulrendszerben zajlik, a modulok egymásra épülnek, mindenki a tudásának megfelelő szinten léphet be a képzésbe.

  • 1. modul: Kezdő szint (A1) – térítéses (Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik még egyáltalán nem tanulták az adott nyelvet, abszolút kezdő szint.)
  • 2. modul: Középhaladó (A2) – térítéses (Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik nagyon bizonytalannak érzik tudásukat, szeretnék átismételni az alapokat.)
  • 3. modul: Középhaladó (B1) – térítéses (Körülbelül alapfokú nyelvtudással rendelkező hallgatóknak ajánlott).
  • 4. modul: Szóbeli nyelvvizsga előkészítő (B2) – finanszírozott
  • 5. modul: Írásbeli nyelvvizsga előkészítő (B2) – finanszírozott
  • 6. modul: Szaknyelvi félév – kötelező

Azok a hallgatók, akik az I. félévben jártak nyelvórára, a második félévben automatikusan folytathatják a nyelvtanulást a következő modulban, ha nyelvtanáruk nem javasolta a modul megismétlését.

A nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára a szaknyelvi félév kötelező. Ezt a tárgyat csak a tanulmányok 3. félévétől lehet felvenni, de nem tanácsos az egyetemi tanulmányok végére halasztani!