Szakfordító képzés a 2018/2019-es tanévben is!

oldal link

oldal link

Kategória: TTK Nyelvtanári Csoport | Szakfordító képzés a 2018/2019-es tanévben is! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017/2018. tanév I. félév 

Az oktatás 2017. szeptember 11-én (hétfőn) kezdődik.

Központi tanévnyitó ünnepség: 2017. szeptember 10. (vasárnap)
I. félévi regisztrációs időszak 2017. szeptember  4– 8.
I. félévi szorgalmi időszak
nem végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2017. szeptember 11 – december 15. (14 hét)
BSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2017. szeptember 11 – november 24. (11 hét)
MSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2017. szeptember 11 – december 15. (14 hét)
Szakmai napok                  2017. október 30– 31. november 2-3.  (4 nap)
I. félévi vizsgaidőszak
nem végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2017. december 18 – 2018. február 2. (7 hét)
BSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2017. november 27 – december 15. (3 hét)
MSc végzős hallgatóknak nappali és levelező tagozaton 2017. december 18 – 2018. január 12. (4 hét)
Záróvizsga időszak
BSc képzésben nappali és levelező tagozaton 2017. december 18 – 22. (1 hét)
MSc képzésben nappali és levelező tagozaton 2018. január 15 – 19. (1 hét)
Diplomamunka/szakdolgozat leadása  és DEÁ-ba feltöltése BSc képzésben 2017. november 17. (péntek)
MSc képzésben 2017. december 15. (péntek)

REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK A 2017/2018. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN

Ingyenes regisztrációs időszak: 2017 szeptember 4. (hétfő) 8.00 óra – szeptember 24. (vasárnap) 23.59 óra

Regisztrálnia minden olyan hallgatónak kell, aki nem fejezte be tanulmányait, azaz gyakorlati jegy, vizsgajegy, szigorlati jegy, testnevelés aláírás, esetleg szakdolgozati szeminárium teljesítése stb. van még hátra.

A hallgató minden félévben legkésőbb a szorgalmi időszak 2. hetének végéig köteles magát (minden általa végzett szak vonatkozásában) a tanulmányi rendszeren keresztül a következő aktív félévre regisztrálni vagy passzív félévet bejelenteni, és a félévben teljesítendő tárgyaira a tanulmányi rendszerben és a szabályzat mellékletében előírt más módon bejelentkezni. A félévre történő regisztráció és a tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak második hetének végéig szabadon módosítható.

Fizetős időszak: 2017. szeptember 25 – 29. péntek 12.00 óráigkésedelmes regisztráció 5.000 Ft / hét különeljárási díj ellenében a Tanulmányi Osztályon keresztül kérhető.

A késedelmes regisztrációt csak a Tanulmányi Osztály munkatársa tudja elvégezni a beadott „Általános kérelem” alapján (Kémiai épület, A/103. iroda), melyet az oktatási dékánhelyettes engedélyezhet (az „Általános kérelem” elnevezésű nyomtatvány letölthető:http://ttk.unideb.hu/ Hallgatóknak menüpont – Ügyintézési rend, Kérelmek). A késedelmes regisztráció iránti kérelemre is vonatkozik az a szabály, hogy csak az a hallgató regisztrálható – akár aktív, akár passzív félévre – késedelmesen, akinek nincs pénzügyi tartozása a kar felé.

(A térítési díj kiírását a Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzatának 28. § (1) – (3) bekezdése, jogcímeit és összegeit a 3. számú melléklet írja elő.)

FÉLÉVHALASZTÁS, PASSZÍV FÉLÉV igénylése a regisztrációs időszakot követően

A hallgató a regisztrációs időszakot követően, a megkezdett aktív félév helyett félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe, ha a képzési időszak megkezdését követően egy hónapon belül, de legkésőbb az őszi félév esetén október 14-ig a Neptunban elérhető elektronikus kérvénnyel kérelmezi: 2017. szeptember 25 – október 13. (péntek) 23.59 óráig.

TANTÁRGY-ÉS KURZUSFELVÉTELI, TANTÁRGY-ÉS KURZUSTÖRLÉSI IDŐSZAK

Ingyenes időszak: 2017. szeptember 4. (hétfő) 8.00 óra – szeptember 24. (vasárnap) 23.59 óra

Ezen belül:

– a szakos tantárgy- és kurzusfelvételi, tantárgy- és kurzustörlési időszak:  2017. szeptember 4. (hétfő) 8.00 óra – szeptember 24. (vasárnap) 23.59 óra 

– az intézményi szabadon választható tárgyak időszaka: 2017. szeptember 6. (szerda) 12.00 óra – szeptember 24. (vasárnap) 23.59 óra

– a testnevelés tantárgyak időszaka: 2017. szeptember 7. (csütörtök) 6.00 óra – szeptember 24. (vasárnap) 23.59 óra

Minden kurzushirdetést, feltétel beállítást és létszámbeállítást a Testnevelési Központ végez.

MSc tanárok esetében a Záró szigorlat felvétele is csak a tárgyfelvételi időszakban lehetséges.

Ha a tantárgyakhoz rendelt hallgatói létszám betelt és a hallgató már nem tud rá jelentkezni, a tárgy oktatója tud létszámot emelni/módosítani a Neptun-ban. A Tanulmányi Osztály ebben nem illetékes.

A hallgató köteles 2017. szeptember 24. vasárnap 23.59 óráig, a felvett kurzusait a NEPTUN hallgatói nyilvántartó rendszerben rögzíteni. Ezen időszak alatt a hallgató a tárgyait szabadon le is adhatja, módosíthatja.

Fizetős időszak:  2017. szeptember 25 – 29. péntek 12.00 óráig

2017. szeptember 25 – 29. péntek 12.00 óráig a hallgatónakmég van lehetősége változtatásra, kivételesen indokolt esetben,kérvénnyel (oktatói javaslattal, aláírva, TO A/103. irodában leadva(Utólagos tárgyfelvételi kérelem), különeljárási díj befizetése után (a TO írja ki a hallgatónak). A késedelmes tantárgy- és kurzusfelvétel térítési díja: 1.500 Ft / kurzus, a papír alapú kérvény a http://ttk.unideb.hu/ttk/oldal/115 kari honlapon található

késedelmes tantárgytörlés a Neptunban elérhető elektronikus kérvénnyel igényelhető a beállított időszak alatt – 2017. szeptember 25 – 29. péntek 12.00 óráig. A késedelmes tantárgy- és kurzustörlés térítési díja: 3.000 Ft / kurzus.

2017. október 2. után a tantárgyfelvétel tekintetében semminemű változtatásra nincs lehetőség,  csak NEPTUN-beli adatkorrekció lehetséges! Bárminemű problémát tapasztal a Neptun-ban (tárgyfelvételen-törlésen kívül), kérjük, azonnal jelezze a Tanulmányi Osztály A/101. irodában Varga Imre kollégánál.

Tágyelfogadás-kreditátvitel

Azon hallgatók számára, akik korábban már más szakon, vagy más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytattak, lehetőség van korábbi teljesítéseik elismerésére, akkreditációjára.

Ehhez a tanulmányok megkezdésekor, egyszeri alkalommal, kérelmet kell beadni.

A kreditátviteli kérelem leadási határideje őszi és tavaszi félévben a szorgalmi időszak második hetének vége, péntek 12.00 óráig a Tanulmányi Osztály A/104. irodában.

Vizsgakurzus

Vizsgakurzus csak előadáshoz hirdethető.

Amennyiben a vizsgakurzussal teljesítendő tárgy előfeltételként szerepel más tárgynál, a ráépülő tárgy ugyanazon félévben történő felvétele nem engedélyezhető.

A vizsgakurzusra történő jelentkezés tantárgyfelvételnek minősül, így annak számába beszámít.

Vizsgakurzusra csak az jelentkezhet, aki már megelőzően hallgatta a tárgyat, megszerezte az aláírást és van legalább egy eredménytelen vizsgája.

A Neptun képes ellenőrizni a Vizsgakurzus felvételi feltételeinek teljesülését, ezért a Vizsgakurzus adminisztrációja a következő:

– A hallgatók a vizsgakurzus hirdetését közvetlenül az oktatótól kérhetik szóban, az oktató pedig maga eldöntheti, kíván-e vizsgakurzust hirdetni az adott tárgyból.

– A hallgatók kérelem beadása nélkül maguk felvehetik a Vizsgakurzust, mert a Neptun csak az arra jogosult hallgatóknak fogja elfogadni a tárgyfelvételt.

A Tanulmányi Osztály a tárgyfelvételi időszakot követően ellenőrizni és törölni fogja a jogosulatlanul felvett vizsgakurzusokat!

Dr. Kozma Gábor

oktatási dékánhelyettes

Kategória: TTK Nyelvtanári Csoport | Hozzászólás most!

Új Origó könyv!

Figyelem! Az Akadémiai Kiadó weboldalán elindult az új Origó Angol és Német B2 kiadványok előrendelése. A könyvek már a megújult vizsgára felkészítő feladatokat tartalmazzák!
ANGOL: http://akademiai.hu/1902/nyelvkonyv/nyelvkonyv_angol/origo_angol_kozepfoku_irasbeli_nyelvvizsga_2017

NÉMET: http://akademiai.hu/1901/nyelvkonyv/nemet/origo_nemet_kozepfoku_irasbeli_nyelvvizsga_2017#prettyPhoto

Kategória: TTK Nyelvtanári Csoport | Hozzászólás most!

Szakfordító képzés a 2016/2017-es tanévben is!

Kategória: TTK Nyelvtanári Csoport | Hozzászólás most!

Kezdőlap

TTK Nyelvtanári Csoport 4027. Debrecen, Egyetem sgt. 13.

(Egyetem sgt. – Őszirózsa köz sarok)

IDEGENNYELV OKTATÁSA A TTK  HALLGATÓI SZÁMÁRA

A DE TTK  hallgatói számára a diploma megszerzésének előfeltétele, hogy államilag elismert középfokú (B2) komplex (C típusú) nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezzenek és teljesítsenek egy szaknyelvi félévet (2 kredit értékben).

A nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatókat kérjük, hogy már egyetemi tanulmányaik legelején kapcsolódjanak be a nyelvi képzésbe, hogy a 6 félév során az előírt nyelvi követelményeket teljesíteni tudják.

A nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára a szaknyelvi félév kötelező. Ezt a tárgyat a tanulmányok 3. vagy 4. félévétől lehet felvenni!

A DE TTK hallgatói számára a DE TTK Nyelvtanári Csoport biztosítja a nyelvi képzést angol és német nyelvből. www.ttknyelvoktatas.hu

Javasoljuk, hogy abból a nyelvből vegyenek fel kurzusokat, amit a középiskolában már tanultak, hogy minél hamarabb sikerüljön a nyelvi követelményeket teljesíteni!

A nyelvi képzés ún. modulrendszerben zajlik, a modulok egymásra épülnek, mindenki a tudásának megfelelő szinten léphet be a képzésbe.

  1. modul: Kezdő szint (A1) – térítéses (32 000,-Ft / félév)
  2. modul: Középhaladó (A2) – térítéses (32 000,-Ft / félév)
  3. modul: Középhaladó  (B1) – térítéses (32 000,-Ft / félév)
  4. modul: Szóbeli nyelvvizsga előkészítő (B2) – finanszírozott
  5. modul: Írásbeli nyelvvizsga előkészítő (B2) –  finanszírozott
  6. modul: Szaknyelvi félév – kötelező

A nyelvórákat a TTK Nyelvtanári Csoport Egyetem sugárút 13. szám alatti épületében tarjuk.

A TTK-n folyó nyelvoktatással és a nyelvvizsga lehetőségekkel kapcsolatosan minden további információ és egyéb elérhetőségek megtalálhatók a www.ttk.unideb.hu weboldalon!

Kategória: TTK Nyelvtanári Csoport | Kezdőlap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva